ปฏิทินกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
กรกฎาคม
2561
  • อา.
  • จ.
  • อ.
  • พ.
  • พฤ.
  • ศ.
  • ส.
ภาพรวม
(ทะเลสาบสงขลา)
ทะเลสาบสงขลา มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นที่ไหลรวมจากต้นน้ำลำคลองเล็ก ๆ มากมายและยังมีทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย ปริมาณและสภาพน้ำในทะเลสาบขึ้นอยู่กับน้ำจืดที่ไหลลงมาและน้ำเค็มจากทะเลหนุนเข้ามา ซึ่งในฤดูน้ำหลากประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลสาบจำนวนมาก จึงไปผลักดันน้ำเค็มออกสู่อ่าวไทย ในช่วงนี้น้ำในทะเลสาบจะขุ่นและเป็นน้ำจืด แต่เมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบจะมีน้อย น้ำเค็มจะไหลเข้ามาแทนที่ในช่วงนี้ น้ำในทะเลสาบจะกร่อย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้องสมุดชาวลุ่มน้ำ

รวบรวมองค์ความรู้ สื่อ และงานวิจัย

เอกสารเผยแพร่
วารสารเผยแพร่
Close