ประเด็นสนทนา

ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

โพสเมื่อ: 4 เม.ย. 59 11:53:30 น.
1) น้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่
2) น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
3) การบริหารจัดการน้ำไม่ถูกต้อง (ขาดผู้นำในการบริหารจัดการเรืองน้ำ)
4) ตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในต.ตะโหมดไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต

... วิธีแก้ปัญหา...
1) ต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้นำ
2) ทางการต้องมีมาตรการรองรับ ความต้องการน้ำของชาวบ้าน
3) ทางการต้องมีการตรวจสอบการช่วงเวลาเปิด- ปล่อยน้ำ
ช่อทิพย์ ปราบปรี (กลุ่มที่ 2 ตะโหมด)
wanakaset@gmail.com
1.179.179.XXX

ความคิดเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 4 เม.ย. 59 11:57:21 น.
อยากให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้ดีขึ้น
รัชนี ทองบุญหนู
wanakaset@gmail.com
1.179.179.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

ตอบเมื่อ: 4 เม.ย. 59 12:01:58 น.
แก้ไข วิธีแก้ไขปัญหา
ข้อที่ 3 แก้ไขข้อความเป็น
3) ทางการต้องมีการตรวจสอบช่วงเวลาการเปิด- ปิดน้ำเพื่อปล่อยน้ำ
ช่อทิพย์ ปราบปรี
wanakaset@gmail.com
1.179.179.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ตอบเมื่อ: 13 พ.ค. 59 10:51:09 น.
ควรช่วยกันกักเก็บน้ำโดยการขุดคูครองในช่วงฤดูฝนไว้ เพื่อในฤดูแล้งจะได้ไม่มีผลกระทบเรื่องน้ำมากเกินไป
อรวรรณ โพธิกุล
Pai082734064123@gmail.com
1.20.152.XXX
แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพส :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •  
Close