ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
ประชุมกิจกรรมออกแบบและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1
17 มีนาคม 2560

ประชุมกิจกรรมออกแบบและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1

ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาบำรุง (อุทิตกิจจาทร) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

-------------------------------------------------------------------------------------------

Close