ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
ประชุม “หารือเตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560”
31 มีนาคม 2560

ประชุม “หารือเตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560”

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม E401 ชั้น4 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Close