ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
การประชุม กิจกรรมออกแบบและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2
31 มีนาคม 2560

การประชุม

กิจกรรมออกแบบและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Close