ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
ประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
31 มีนาคม 2560

ประชุมสัมมนา

“การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Close