ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา
28 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง

 การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมระบบโลก” 

ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น.

ณ เวที ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

พบกับ วิทยากร

  • รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
  • ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ (SouthGIST)
  • ดร.นฤทธิ์ ดวงสุรรณ์ สถาบันสันติศึกษา ม.อ.
  • คุณจินตวดี พิทยเมธากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

                            ดำเนินรายการโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี ดีเจคลื่น FM 88 สถานีวิทยุ ม.อ.

และขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ สิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน

ณ บูท 58 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 - 18 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-17.00

 

 

ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sutinee.s@psu.ac.th

โทร 074 286 847

 

Close