บุคลากร
รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
+66-7428-6826
chatchai.r@psu.ac.th
 • ผศ.ดร. โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

  หัวหน้าโครงการ

  +66-7428-6802
  rotchanatch.d@psu.ac.th
 • คุณ เบญจวรรณ ธีระกุล

  นักวิจัย

  +66-7428-6834
  benchawan.t@psu.ac.th
 • คุณ สะลามะฮ์ มนูญดาหวี

  นักวิจัย

  +66-7428-6834
  salamah.m@psu.ac.th
 • คุณ ศรัญญา ทองขุนแก้ว

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  +66-7428-6826
  sarunya.to@psu.ac.th
 • คุณ รัตนาภรณ์ ศิริอารยาภรณ์

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  +66-7428-6826
  rattanaporn.si@psu.ac.th
 • คุณ ณัฐวรี ศรีสุวรรณ

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  +66-7428-6826
  natwaree.s@psu.ac.th
 • คุณ ฐิติมา ศรีไชย

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  +66-7428-6826
  thitima.sr@psu.ac.th
 • คุณ คมกริช จันทร์ชุม

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  +66-7428-6826
  komgrit.j@psu.ac.th
Close