สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
thumbnails list
 • ค่าคุณภาพน้ำบ้านช่องฟืน ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู: 824)

  ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำบ้านช่องฟืน ประจำเดือนเมษายน 2560 รหัสสถานี ชื่อสถานี พิกัด วันที่ที่เก็บตัวอย่าง เวลา ความลึก (เมตร) ความโปร่งแสง (ซม.) อุณหภูมิอากาศ (ºc) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิน้ำ (ºc) ความนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) pH DO (mg/l) ...

 • ค่าคุณภาพน้ำทะเลน้อย ประจำเดือนเมษายน ปี 2560 (ดู: 855)

  ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำทะเลน้อย ประจำเดือนเมษายน ปี 2560 รหัสสถานี ชื่อสถานี พิกัด วันที่ที่เก็บตัวอย่าง เวลา ความลึก (เมตร) ความโปร่งแสง (ซม.) อุณหภูมิอากาศ (ºc) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิน้ำ (ºc) ความนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) pH DO (mg/l)...

 • ค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู: 815)

  ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนเมษายน 2560 รหัสสถานี ชื่อสถานี พิกัด วันที่ที่เก็บตัวอย่าง เวลา ความลึก (เมตร) ความโปร่งแสง (ซม.) อุณหภูมิอากาศ (ºc) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิน้ำ (ºc) ความนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) pH DO (mg/l) BOD...

 • ค่าคุณภาพน้ำ คลองแหประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู: 870)

  ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ คลองแหประจำเดือนเมษายน 2560 รหัสสถานี ชื่อสถานี พิกัด วันที่ที่เก็บตัวอย่าง เวลา ความลึก (เมตร) ความโปร่งแสง (ซม.) อุณหภูมิอากาศ (ºc) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิน้ำ (ºc) ความนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) pH DO (mg/l) BOD...

 • ค่าคุณภาพน้ำ คลองแห ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ดู: 478)

  ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ คลองแห ประจำเดือนมีนาคม 2560 รหัสสถานี ชื่อสถานี พิกัด วันที่ที่เก็บตัวอย่าง เวลา ความลึก (เมตร) ความโปร่งแสง (ซม.) อุณหภูมิอากาศ (ºc) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิน้ำ (ºc) ความนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) pH DO (mg/l) BO...

 • ค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ดู: 613)

  ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนมีนาคม 2560 รหัสสถานี ชื่อสถานี พิกัด วันที่ที่เก็บตัวอย่าง เวลา ความลึก (เมตร) ความโปร่งแสง (ซม.) อุณหภูมิอากาศ (ºc) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิน้ำ (ºc) ความนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) pH DO (mg/l)...

ไปที่หน้า
Close