สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนมีนาคม 2560
18 เมษายน 2560

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนมีนาคม 2560

 

รหัสสถานี

ชื่อสถานี

พิกัด

วันที่ที่เก็บตัวอย่าง

เวลา

ความลึก (เมตร)

ความโปร่งแสง (ซม.)

อุณหภูมิอากาศ (ºc)

ความชื้นสัมพัทธ์(%)

อุณหภูมิน้ำ (ºc)

ความนำไฟฟ้า   (µs/cm)

ความเค็ม (ppt)

pH

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

ความขุ่น (NTU)

X

Y

วันที่

เดือน

UT01

สะพานหลังวัดห้วยคู(บ้านท่าคลอง)

664393

729391

8

มี.ค.

9:40 น.

0.67

55

27.0

84.0

26.0

36.9

0.0

6.22

7.0

0.4

19.25

UT02

สำนักงานปะปาสะเดา

658749

734124

8

มี.ค.

10:10 น.

0.98

37.5

31.0

75.0

26.5

39.9

0.0

6.38

6.0

0.1

20.03

UT03

สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์

656365

733754

8

มี.ค.

10:30 น.

0.40

30

30.8

62.0

27.3

328.0

0.2

6.98

5.2

0.8

13.20

UT04

สะพานบ้านหัวถนน

658441

737850

8

มี.ค.

10:50 น.

1.33

25

33.2

58.0

28.1

207.0

0.1

6.77

5.0

1.8

30.43

UT05

บ้านตะเคียนเภา

658412

741378

8

มี.ค.

11:10 น.

1.07

45

30.5

62.0

28.9

282.0

0.1

6.68

3.8

0.9

26.87

UT06

สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก

659562

749574

8

มี.ค.

11:40 น.

1.57

50

32.7

73.0

29.1

302.0

0.2

6.62

4.3

0.7

16.69

UT07

สะพานหลังตลาดบ้านพะตง

661814

758105

8

มี.ค.

12:05 น.

1.43

70

32.6

66.0

29.2

295.0

0.1

6.97

5.8

1.1

16.82

UT08

สะพานหลังบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด

660898

759406

8

มี.ค.

12:20 น.

1.40

38

32.8

57.0

29.4

322.0

0.2

6.97

5.8

1.1

17.47

UT09

สะพานวัดบางศาลา

659060

766387

8

มี.ค.

13:30 น.

3.53

55

33.0

45.0

30.5

278.0

0.1

6.92

8.8

1.7

15.01

UT10

สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

661677

771754

8

มี.ค.

13:50 น.

5.5

65

34.5

55.0

31.2

233.0

0.1

7.06

8.2

1.2

11.42

UT11

สะพานวัดท่าแซ

661312

778646

8

มี.ค.

14:45 น.

4.00

45

37.0

32.0

33.2

221.0

0.1

7.31

7.6

2.4

10.96

UT12

วัดนารังนก

662989

782329

8

มี.ค.

13:30 น.

5.17

35

35.6

48.0

33.0

296.0

0.1

7.91

10.4

4.1

18.81

UT13

สะพานสงขลาลากูน่า

660736

788028

8

มี.ค.

14:15 น.

4.33

55

34.5

48

33

1440

0.7

7.84

9.2

2.4

14.35

 

หมายเหตุ :         pH = ความเป็นกรดและด่าง                                    Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

                     Transparency = ค่าความโปร่งแสง                           DO = ออกซิเจนละลายน้ำ             

                     BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

 

Close